تبلیغات
انجام پایان نامه های گردشگری

 انجام پایان نامه های گردشگری

» گردشگری الکترونیک و تاثیر رسانه ها ( سه شنبه 23 خرداد 1396 )
» انجام پایان نامه های گردشگری با بهترین کیفیت توسط گروه TourismProject ( دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 )
» گردشگری و غذا ( چهارشنبه 6 اردیبهشت 1396 )
» انجام پایان نامه ها و پروژه های دانشجویی توریسم و جغرافیا ( سه شنبه 29 فروردین 1396 )
» جزوات آموزشی و منابع دکتری گردشگری ( شنبه 9 بهمن 1395 )
» تسهیلات و امکانات توریسم ( سه شنبه 7 دی 1395 )
» تعاریف انگاره‌ی مقصد ( شنبه 20 آذر 1395 )
» طرح توجیهی اماکن گردشگری ( یکشنبه 30 آبان 1395 )
» اقتصاد سبز در گردشگری ( پنجشنبه 13 آبان 1395 )
» انجام پایان نامه های گردشگری و جغرافیا با بهترین قیمت ها ( سه شنبه 11 آبان 1395 )
» دریای خزر و توریسم دریایی ( یکشنبه 9 آبان 1395 )
» انجام پایان نامه های ترم ۹۵۱ ( سه شنبه 4 آبان 1395 )
» روایی و پایایی پرسشنامه ( شنبه 1 آبان 1395 )
» انجام پایان نامه گردشگری ( دوشنبه 26 مهر 1395 )
» موضوعات پایان نامه های گردشگری ( چهارشنبه 10 شهریور 1395 )
» برندسازی و ارزش ویژه برند ( پنجشنبه 13 خرداد 1395 )
» مراحل انجام پایان نامه ها در Tourism Project ( جمعه 10 اردیبهشت 1395 )
» تعریف گردشگری سلامت و توریسم درمانی ( یکشنبه 5 اردیبهشت 1395 )
» اگروتوریسم رهیافتی جهت توسعه‌ی اقتصاد ( یکشنبه 22 فروردین 1395 )
» تکنیک و نرم افزار تاپسیس ( یکشنبه 2 اسفند 1394 )
تبلیغات

سبك های فراغتی دانشجویان

اهمیت مباحث اوقات فراغت ایجاب  میكند كه این موضوع در میان اقشار و گروههای مختلف جامعه به تفكیك و تفصیل مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد.در واقع اوقات فراغت یكی از نیازهای اساسی انسان ها است كه مانند هر نیاز دیگری بسته به وضعیت شخصیتی، اجتماعی و فرهنگی افراد، حالات و ویژگی های مختلفی به خود می گیرد. در این میان نسل جوان به ویژه جوانان شاغل به تحصیل از حساسیت ویژه ای برخوردارند، زیرا میزان فراغت این گروه و نیز سهم آنان در فعالیت های فراغتی، بیشتر از سایر اقشار است. پژوهش های موجودنشان میدهد متوسط اوقات فراغت در ایران 90 روز در سال است.در حالی كه این میزان در جهان 80 روز در سال می باشد. میزان فراغت جوانان ایرانی به صورت میانگین روزانه نیز 23.5 ساعت است كه بیش از میانگین  جهانی است.این اوقات علاوه بر استراحت، عمدتاً صرف فعالیت های ورزشی، هنری، سیاحتی، آموزشی و مذهبی می گردد كه البته سهم رسانه های صوتی وتصویری در این فعالیت ها بسیارزیاد است. از نظر شكلی نیز فعالیتهای فراغتی، طبق پژوهش های موجود، به صورت فردی یا جمعی و نیز درقالب های فعال و یا غیر فعال تجلی می یابند.

سبك های فراغتی دانشجویان

در واقع اهمیت اوقات فراغت و نحوه گذران ان در میان جوانان كه بیشترین مشاركت را درفعالیت های فراغتی دارند و طبعاً بیشترین نیازهای فراغتی هم مربوط به آنان است، بیشتر از سایر اقشار است. به ویژه جوانان فرهیخته ای كه به تحصیلات عالیه اشتغال دارند، جایگاه ویژ های در بحث اوقات فراغت دارند.در دوران معاصر، اوقات فراغت حتی ابعاد و بخش های مختلف زندگی اجتماعی را تحت تاثیر خود قرارداده و این تاثیرگذاری تا بدانجا پیش رفته است كه در جوامع جدید بسیاری از افراد شغلی را انتخاب  میکنندكه اوقات فراغت پرباری در آن پیش بینی شده باشد و یا محلی را برای زندگی برمی گزینند كه برای گذران ساعات و لحظات فراغتی آنها مناسب باشد. بنابراین نحوة گذران اوقات فراغت از مسائل مهم زند گی امروزاست و در متن (نه حاشیه)آن قرار دارد. به ویژه در جوامع در حال رشد مسئله فراغت گروه های مختلف اجتماعی از اهمیت خاصی برخوردار شده است. در این گونه جوامع، بر اثر گسستن نسبی و تدریجی از مراكزسنتی گذران فراغت مانند مسجد، امامزاده، قهوه خانه، كوه، دشت، كوی و برزن و ... و فراهم آمدن زمان هایبیشتر اوقات فراغت و نیز نبود تاسیسات و مراكز كافی برای گذران مناسب اوقات فراغت، خلأ محسوسی در گذران اوقات شبانه روزی فرد بوجود مده است. اگر این خلأ تداوم یابد و برنامه ای برای غنی سازی اوقات فراغت پیش بینی نشود، زمینه مناسبی برای انواع بزهكاری ها در جامعه به وجود می آید. در این شرایط كه زمان فراغت با خلاء مواجه می شود، فرد سرگردان باقی می ماند و راهی برای گذران زمان آزادش نمی یابد، راه ها وشیوه های غیرمتعارف بسیاری در برابرش باز می شوند و در معرض خطرات گوناگون اجتماعی قرار می گیرد .بنابراین هیچ جامعة سالمی نمی تواند نسبت به زمان آزاد اعضایش بی تفاوت باقی بماند.اوقات فراغت همچنین بر اجتماعی شدن و یادگیری ارزش ها و هنجارها تاثیر دارد و از نظر فرهنگی به حفظ كلیت نظام اجتماعی كمك می كند. اوقات فراغت یك نهاد اجتماعی است كه ارزش ها و هنجارها را به افراد انتقال می دهد و به شكل دادن و ساختن جامعه كمك می كند. نحوه گذران اوقات فراغت نشان دهندة ارزش های موجود در جامعه است و ممكن است به حفظ الگوهای جامعه كمك كند، از تنش های جامعه بكاهد و به حس رفاقت و دوستی و تعلق اجتماعی كمك كند . فراغت نقشی نیرومند و دوگانه در تحول سطوح فرهنگی دارد. فراغت می تواند عامل سازگاری یا ناسازگاری اجتماعی، و پیشرفت یا واپس ماندگی فرهنگی در ارتباط با نیازهای فكری و عملی جمع و فرد باشد. به همین دلیل یكی از نقشه هایی كه برای نهادهای آموزشی به خصوص در جوامع پیشرفته در نظر گرفته شده، پرورش مهارت هایی برای گذران اوقات فراغت است. انجام فعاتیتهای فراغتی خلاق مستلزم فراگیری مهارتهایی است كه بتواند در این مورد نقش مهمی ایفا كند . مثلاً تقویت مهارت های ورزشی از طریق برنام ههای رسمی و غیررسمی، ترتیب دادن مسابقات ورزشی مختلف،برپاكردن كلاس های آموزشی هنری مانند كلاس نقاشی، موسیقی، خطاطی و مجسمه سازی، تشكیل گروه هاینمایش، ترتیب دادن بازدید دانشجویان از مراكز تفریحی و فرهنگی و ... از جمله اقداماتی است كه مدارس ودانشگاه ها می توانند در امر كمك به گذران مناسب اوقات فراغت انجام دهند.بعلاوه دانشگاه هامی توانند ازطریق گروه ها و انجمن های دانشجویی، فعالیت های فوق برنامه وسیع و عامتری را اجرا كنند. با توجه به اینكه دانشگاه آخرین مركز تحصیل رسمی است كه می تواند افراد را به آموزش مهارت های هنری، تفریحی و علمی تشویق كند، حفظ تناسب این مهارت ها با شرایط و امكانات افراد در مرحله فراغت از تحصیل، ضروری است.امروزه مدارس و دانشگاه ها به عنوان جایگزین و جانشین اشتغال عمل می كنند. امروز این نظریه مطرح است كه هر روز بیكاری باید با سرمایه گذاری در آموزش و فراگیری، جایگزین و جبران شود و بدون تعالی كیفی نیروهای كار، توسعة اقتصادی كند یا متوقف، تعداد جوانان بیكار روزافزون و بسیاری از جوانان در بزرگسالی بیكار خواهند ماند. زیرا سطح آموزش با نیاز بازار كار تناسب ندارد. مدارس سنتی با شتاب با دوره های فنی وحرفه ای باب روز جایگزین می شوند. فن آوری های جدید ممكن است به طراحان، فن آوران و مدیران بیشترین نیاز داشته باشند.در چنین شرایطی اوقات فراغت به عنوان یك مساله مهم، تعیین كننده و حساس مطرح می شود . زیرا درجامعه مدرن نهاد تازه ای كه كاركردهای اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی دارد در جامعه شكل گرفته ونام دارد. بنابراین مطالعة چگونگی گذران اوقات فراغت در شرایطی»  فراغت«مفهوم تازه ای پیدا كرده است كه شاخص های جامعه مدرن در ایران در حال گسترش است، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. این پدیده به ویژه در نهادهای آموزشی و بالاخص دانشگاه كه از یك سو میزبان جمعیت جوان و از سوی دیگر پیشگام فرایند مدرنیزم است، از اهمیت و حساسیت مضاعفی برخوردار است.

برچسب ها : توریسم و دانشجویان , گردشگری , جهانگردی , جغرافیا و برنامه ریزی توریسم , پایان نامه توریسم و گردشگری و جهانگردی , مدیریت جهانگردی , پروژه دانشجویی ,

ادامه مطلب ... نظرات :


صفحات جانبی
نویسندگان
کلمات کلیدی
پایان نامه ارشد بازاریابی گردشگری ÷ایان نامه انجام پایان نامه برنامه ریزی گردشگری پروژه دانشجویی پایان نامه ارشد جغرافیا توریسم جغرافیا جغرافیا و برنامه ریزی توریسم topsis گردشگری و اقتصاد مدیریت گردشگری پروژه گردشگری اکوتوریسم تاپسیس مهمان نوازی و توریسم پایان نامه جهانگردی توریسم جهانگردی مقاله گردشگری پروژه تاپسیس توسعه گردشگری برنامه ریزی توریسم فروش پایان نامه برنامه ریزی توریسم پایان نامه مدیریت جهانگردی آب جغرافیا و گردشگری پایان نامه ارشد توریسم خرید پروژه های دانشگاهی گردشگری پروژه و پایان نامه جهانگردی و توریسم و گردشگری اقتصاد سبز جایگاه صنعت گردشگری در اقتصاد پایان نامه توریسم و گردشگری و جهانگردی مدیریت جهانگردی پایان نامه جغرافیا آب و توریسم گردشگری نوین پایان نامه گردشگری پرپوزال پروپوزال اقتصاد گردشگری پروپزال مفاهیم گردشگری پایان نامه پایان نامه توریسم تکنیک تاپسیس گردشگری برنامه ریزی جهانگردی نرم افزار تاپسیس گردشگری رویدادها

آمار بازدید

کل بازدید ها :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل مطالب :

    بروزرسانی :

درباره ما

انجام پروژه های دانشجویی در مقطع كارشناسی و كارشناسی ارشد رشته های مدیریت جهانگردی،جغرافیا و برنامه ریزی توریسم،برنامه ریزی توریسم -گردشگری منطقه ای،جغرافیا و برنامه ریزی روستایی،جغرافیا و برنامه ریزی شهری،جغرافیا و اقلیم،جغرافیای سیاسی،جغرافیا و ....
با قیمت توافقی و در اسرع وقت

تماس با ما:
09376340204
E-MAIL : TOURISM.PROJECT@YAHOO.COM

    ایجاد کننده وبلاگ : ص الف


تبلیغات
  • طراحی قالب توسط پارس تولز
  • ParsTools.Com
.CopyRight © 2010 - 2011 tourismproject Group , All Rights Reserved ©